De bron “Ibi” – Bron van leven

projet eau 7

Ibi Village ontleent zijn naam aan de bron “Ibi” die op het terrein aanwezig is (ibi betekent bron in de lokale taal téké). Een belangrijke troef, want de nabijheid van water is een belangrijke factor in de ontwikkeling van een site.

Maar dat water moet natuurlijk nog getransporteerd naar de inwoners en de verschillende activiteiten. De studie, de realisatie van de stroomopwaartse werken van de bron en de installatie van het waterdistributienetwerk werden in 2001/2003 uitgevoerd door SHER (Société pour l’Hydraulique, l’Environnement et la Réhabilitation) dankzij een financiering van het Waalse Gewest. 

De watervoorziening werkte redelijk tot begin 2014, maar daarna lag de watervoorziening bijna een volledig jaar stil, voornamelijk omdat ter plaatse niemand de expertise had om een grondige reparatie uit te voeren. Begin 2015 besloten de Vrienden van Ibi Village (VIV) daarom de hele installatie te updaten. Het werk werd uitgevoerd onder toezicht van Olivier Brisbois, architect en vriend van het eerste uur van Ibi Village. Naast een grondige reparatie van alle waterleidingen, werd de capaciteit van de reservoirs op verschillende plaatsen verhoogd.

De nieuwe installatie werkte naar behoren tot in 2019 de pomp het begaf. Ook hier hielpen de AIV om een nieuwe aan te schaffen. Helaas is de reservepomp ook aan vernieuwing toe, maar momenteel is er geen geld voor een nieuwe.

Doneer hier voor een nieuwe reservepomp !