GI Agro logo - original size

Gi-Agro (Groupe d’Initiatives pour l’Agroforesterie en Afrique) werd eind jaren negentig opgericht door Olivier Mushiete. Het achterliggende idee was een regio zodanig te ontwikkelen dat iedereen op een correcte manier rond kon komen met de opbrengst van zijn landbouw en veeteelt activiteiten.

Sindsdien is het basisproject van Gi-Agro gegroeid. Het objectief is nog steeds de economische ontwikkeling van de lokale bevolking, maar het accent ligt nu op het respect voor de natuurlijke hulpbronnen. Om dat te bereiken worden experts van het Bateke plateau, inwoners, landbouwers, veehouders, maar ook jonge studenten in de landbouwkunde, de agrobosbouw, enz. met elkaar in contact gebracht.

Vandaag is Jean Lejoly, professor Emeritus van de ULB (Brussel), er de Algemeen Coördinator. Hij zorgt voor een duurzame aanpak van de plattelandsontwikkeling op basis van participatie en verantwoordelijkheid met als doel economische groei en sociale cohesie te combineren met milieubescherming.

Jean Lejoly
Prof. Jean Lejoly

Elk jaar verwelkomt professor Jean Lejoly studenten uit zowel Congo als de rest van de wereld, die ecologische agrobosbouwpraktijken komen bestuderen die de economische ontwikkeling bevorderen. Daarnaast lanceert hij met hen nieuwe projecten: voedingsgewassen, moringa, bijenteelt, enz.

Naast het beheer en de ontwikkeling van bi Village, wendt Gi-Agro zijn expertise ook aan om agrobosbouw en gemeenschapsbosbouw in de omliggende dorpen te bevorderen, met name in de provincie Maï Ndombe, waar momenteel aanzienlijke financiële middelen worden uitgetrokken voor soortgelijke projecten.