Ecologische impact hand-in-hand met sociaal-economische ontwikkeling

puits de carbone

Het unieke aan het agrobosbouw concept van Ibi Village is dat bomen niet enkel geplant worden voor de positieve impact die ze op het milieu hebben, maar ook omdat ze een belangrijke rol spelen in de sociale en economische ontwikkeling ten voordele van de lokale bevolking.

Bomen staan centraal in al onze activiteiten :

Milieu : door herbebossing en duurzaam bodembeheer binden we de strijd aan tegen klimaatverandering en ontbossing

Economie : door landbouw te combineren met het planten van bomen, verbeteren we de totale opbrengst. De bomen maken de grond vruchtbaarder met een rijkere oogst als gevolg en het onderhoud van de gewassen resulteert in een betere groei van de bomen;

Sociaal : door de creatie van werkgelegenheid, gecombineerd met onderwijs en gezondheidszorg, verbeteren we het welzijn van de lokale bevolking.

Dankzij dit originele agrobosbouw-concept wordt Ibi Village wereldwijd erkend als pionier op het vlak van nieuwe, duurzame economieën.