De boom staat in het midden van een duurzame ontwikkeling. Dit betekent dat een economische activiteit altijd gepaard gaat met een sociale activiteit. Naast het 2500 ha grote, aangeplante bos hebben we eveneens een aantal sociale projecten ontwikkeld. Een deel van de bijdrage wanneer u een boom plant gaat ook naar deze sociale projecten.

Indien u een bijdrage wenst te doen voor het planten van bomen kan er gekozen worden uit verschillende soorten : fruitbomen, wenge of acacias. Voor grotere budgetten bestaat ook de mogelijkheid om een volledige hectare bos aan te planten.

Indien u wenst een sociaal project te ondersteunen, dient u uw bijdrage te doen vanaf de project pagina’s.

Wij danken u voor uw bijdrage.