Het originele Ibi Village concept ontstond begin 2000, als resultaat van een jarenlange denkoefening van een groep vrienden en geïnteresseerden onder leiding van Olivier en Thierry Mushiete. Het was een moderne versie van de ideeën die hun vader, Paul Mahamwe Mushiete, had geformuleerd voor de  valorisatie van de gronden op het Batéké-plateau.

De doelstellingen waren:

  • op 4.200 ha bomen en maniok planten volgens de agro-bosbouwmethode in samenwerking met de lokale bevolking 
  • het opzetten van de nodige infrastructuur, inclusief op het gebied van gezondheid en onderwijs 
  • het project financieren dankzij de verkoop van koolstofkredieten en maniok 

De eerste bomen werden in 2008 geplant. En drie jaar later (februari 2011 ) bereikte Ibi Village een mijlpaal: het werd het eerste particuliere project in de DRC dat werd geregistreerd als Clean Development Mechanism (CDM) bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), hierdoor kon de CO2 die opgeslagen wordt in de geplante bomen als koolstofkrediet verhandeld worden.

Aangezien het project er niet in slaagde om uit de kosten te komen, werden er in 2015 twee componenten aan toegevoegd om de kosten te drukken en de inkomsten te verhogen :

  • samenwerking met “partnerboeren” ipv loonarbeid
  • productie en commercialisatie van duurzame houtskool

De omschakeling naar dit nieuwe businessmodel garandeert de continuïteit in de aanplant van bos op het Batéké-plateau en draagt zo bij tot het welzijn van de lokale bevolking.