Ecole Ibi

In een duurzaam project zijn we ons natuurlijk bewust van het belang van onderwijs, bovendien willen we de kennis van dit unieke project zo vroeg mogelijk doorgeven, zodat ook de jongsten een positieve bijdrage kunnen leveren aan het milieu.

Daarom opende de basisschool in Ibi Village in 2003 haar deuren. Aangezien er weinig scholen in de buurt waren, liep de school al snel vol. Jaarlijks zijn er gemiddeld 120 leerlingen tussen 5 en 14 jaar ingeschreven. Het team van de directeur en de 6 leerkrachten is verantwoordelijk voor het onderwijs van de kleine Ibi-dorpelingen.

Congo 2018 1095

Ondertussen hebben al meer dan honderd kinderen een volledige schoolcyclus doorlopen en verschillende onder hen zijn doorgestroomd naar het middelbaar en een enkeling zelfs naar het hoger onderwijs.

De kinderen gaan niet enkel naar school voor taal en rekenen, er is ook een tuin waar ze de agrobosbouwtechniek aanleren waarvoor Ibi in wijde omstreken gekend is, want duurzaamheid kan niet vroeg genoeg aangeleerd worden!

De Vrienden van Ibi (VIV) zijn sinds jaren een partner van dit educatieve project. Onlangs hebben ze de renovatie van de klaslokalen verzorgd. Naast een verflaag en de aanschaf van didactisch materiaal, werden de banken en de schoolborden vernieuwd en de speelplaats opgefrist.

Enige jaren geleden hebben de VIV ook de bouw van een internaat bekostigd om ervoor te zorgen dat het onderwijs ook toegankelijk is voor kinderen die van ver komen. U kunt dit project ook financieel ondersteunen door op onderstaande link te klikken!