De “Vrienden van Ibi Village” (afgekort VIV) is een vzw die mensen verenigt met een interesse in Ibi Village. Hun bijdrage kan van financiële of technische aard zijn, of gewoon morele steun.

In de loop der jaren hebben de VIV geld ingezameld voor de aanplant van bomen en de realisatie van maatschappelijke projecten (watervoorziening, bijenteelt, onderwijs, gezondheidszorg en schrijnwerkerij).

Maar de vereniging houdt zich ook bezig met de volgende aspecten:

  • de verspreiding van alle nuttige informatie over het Ibi Village project 
  • de organisatie van evenementen
  • mobilisatie van de leden rond specifieke acties of behoeften
  • het creëren van samenwerkingsverbanden tussen Ibi Village en structuren die gemeenschappelijke doelstellingen hebben
  • de groei van het ledenbestand

Raad van Bestuur :

– Anneke Claes: voorzitster

– Françoise Byl: penningmeesteres

– Olivier Brisbois: bestuurder

– Cédric Mushiete: bestuurder

– Sébastien Cottriau: bestuurder

Als u lid wenst te worden van de vereniging, neem dan contact op met de voorzitster Anneke Claes (annekec@ibi-village.cd).

Indien u een schenking wenst te doen, klik hieronder.